รสชาติความอบอุ่น ของเมนูเต้าหู้ไข่

เต้าหู้ไข่ทรงเครื่อง

เต้าหู้ไข่น้ำแดงกุ้งสดราดข้าว

ฉู่ฉี่เต้าหู้ไข่

เต้าหู้ไข่ตุ๋นนมสดกุ้ง

เต้าหู้ไข่ทรงเครื่องกระทะร้อน

ตาราง Roadshow

วันทำงาน
02/02/2018
03/02/2018
04/02/2018
05/02/2018
06/02/2018
07/02/2018
08/02/2018
09/02/2018
11/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
18/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
22/02/2018